Nabízené služby

Nabízíme Vám kompletní servis při vyřizování Vašich zájmů v oblasti katastru nemovitostí, inženýrské geodezie a dalších.

Při plánované výstavbě Vám vyhotovíme podklady pro projekt (např. polohopis a výškopis stavebního pozemku, výhledové poměry přilehlé komunikace atd.), vytyčíme stavbu, pomůžeme pomocným měřením během výstavby, zaměříme skutečné provedení stavby včetně inženýrských sítí a vyhotovíme geometrické plány potřebné pro kolaudaci projektu.

Samozřejmostí jsou konzultace před zahájením i během prací, ve kterých svými zkušenostmi šetříme Vaše finance.

Stručný přehled nabízených služeb: